Статут Лебединського ДНЗ "Калинка"

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладом

Кадровий склад педагогічних працівників

Ми працюємо відповідно до Державного стандарту дошкільної освіти України -

 • Базового компонента дошкільної освіти (схвалено рішенням Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (від 4 травня 2012 року, протокол № 5/2-2), затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012 «Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція)»

Освітні програми, що реалізуються в закладі

 • Освітня програма для дітей від 2 до 7 років "Дитина" (лист МОН України №1/11-16163 від 09.11.2015 р.) Схвалено до використання в закладі дошкільної освіти рішенням педагогічної ради (протокол №1 від 04.09.2019)
 • Освітня програма "Впевнений старт" для дітей середнього дошкільного віку (лист ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" МОН України №22.1/12-Г-210 від 16.04.2019 р.) Схвалено до використання в закладі дошкільної освіти рішенням педагогічної ради (протокол №1 від 04.09.2019)

Територія обслуговування, закріплена за закладом

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

 • Ліцензована кількість місць – 205
 • Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі – 228
 • Кількість груп – 10, із них:

2 групи раннього віку
8 груп дошкільного віку (одна група – логопедична)

Мова освітнього процесу

 • українська

Наявність вакантних посад

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Результати моніторингу якості освіти
Моніторинг готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі (2018-2019 н. р.)

Моніторинг готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі (2017-2018 н. р.)

Моніторинг готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі (2016-2017 н. р.)

Річні звіти про діяльність закладу

Правила прийому до закладу

Умови доступності закладу для навчання дітей із особливими освітніми потребами

 • з метою забезпечення доступності закладу освіти
  для навчання осіб із особливими освітніми потребами обладнано пандус
      Протидія булінгу
Фінансова звітність

Відео