Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (ЗДО "Калинка")

Положення про дотримання академічної доброчесності працівниками ЗДО “Калинка”

Наказ "Про затвердження Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти" (ЗДО "Калинка")

Наказ "Про затвердження Положення про дотримання академічної доброчесності працівниками ЗДО" (ЗДО "Калинка")

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗДО

Додаток до методичних рекомендацій

Відео